»Jeg føler, at jeg har haft to liv. Ét før Stofrådgivningen og ét efter« - Novavi
»Jeg føler, at jeg har haft to liv. Ét før Stofrådgivningen og ét efter«
»Jeg føler, at jeg har haft to liv. Ét før Stofrådgivningen og ét efter«

»Jeg føler, at jeg har haft to liv. Ét før Stofrådgivningen og ét efter«

Ung mand, der er i behandling i Novavi Stofrådgivningen

Når en ung kommer i behandling for et misbrug, så er det ofte livsforandrende.

Selvfølgelig er der nogle, hvor misbruget mere eller mindre bliver en permanent tilstand, men heldigvis oplever vi stadig oftere i Novavi Stofrådgivningen, at de unge med egen motivation og med hjælp fra os kommer på solsiden af tilværelsen.

Dette er et eksempel på én af de unge. Det er det, vi brænder for – netop at hjælpe unge fri af deres misbrug og videre i et for dem meningsfuldt liv.

Han bor rundt omkring hos venner og bekendte. Han har ingen uddannelse og har for nylig mistet både sit arbejde og sin kæreste på grund af misbruget. Den unge mand har diagnosen ADHD, som han fik i 8. klasse, men han har aldrig modtaget psykiatrisk behandling, fordi han grundet sit misbrug flere gange er blevet afvist af psykiatrien.

Jeg føler, at jeg har haft to liv. Ét før Stofrådgivningen og ét efter. Jeg kan slet ikkekende mig selv fra dengang. Jeg har fået et helt nyt liv. Alt er ændret.

Ung mand, der er i behandling i Novavi Stofrådgivningen


Ved indskrivningen er den unge mand meget plaget af sin psykiske tilstand, idet han har ekstrem fysisk uro, tics og talepres. Han er meget motiveret for at ændre sin situation, men han er samtidig så presset og misbrugende, at han ikke kan overskue, hvordan han skal ændre den.

Sammen med kommunens misbrugskonsulent besluttes det, at han indskrives i Novavi Stofrådgivningen i et kombineret tilbud ved psykiater samt udgående misbrugsbehandling. Samtalerne ved psykiateren har fokus på behandlingen af ADHD, herunder de psykiatriske vanskeligheder som følge heraf.

Den udgående misbrugsbehandling er en kombination af samtaler med henblik på reduktion, men også med henblik på afdækning af alternativer til stofferne, afsøgning af beskæftigelsesmuligheder, fokus på boligsituationen samt igangsættelse af andre aktiviteter, som kan styrke den unge mands livskvalitet.

Den unge mand har i dag været i behandling i ca. 12 måneder. Han er helt stoffri, han er velmedicineret for sin ADHD, og snart overgår han til egen læge. Han har ved hjælp af et tæt samarbejde med kommunen fået arbejde og egen lejlighed, og han er desuden overgået til efterbehandling med henblik på at blive udskrevet
indenfor de næste 3 måneder.