Nyhedsbrev januar 2023 - Novavi Stofrådgivningen - Novavi
Nyhedsbrev januar 2023 - Novavi Stofrådgivningen
Nyhedsbrev januar 2023 – Novavi Stofrådgivningen

Nyhedsbrev januar 2023 – Novavi Stofrådgivningen

Pige i stofbehandling_Novavi_Stofrådgivningen

I Novavi Stofrådgivningen har vi hver dag fokus på at hjælpe flest mulige unge ud af et problematisk forbrug af rusmidler.

Novavi Stofrådgivningen er et specialiseret tilbud, der tilbyder misbrugsbehandling og stofrådgivning til unge op til 30 år, der er psykisk sårbare eller har en dobbeltdiagnose.

Vi er et integreret og tværfagligt behandlingstilbud bestående af specialiserede pædagoger, psykoterapeuter, socialrådgivere, psykologer og psykiatere.


Dette nyhedsbrev beskriver aktiviteter, der ligger i forlængelse heraf. Vi vil gerne synliggøre, at vi arbejder med at være på forkant med fremtiden, når det kommer til kvalitet i behandlingen og rammerne for behandlingen.

Mia_alkoholbehandling

»Det har givet mig selv en større forståelse af, hvordan jeg er som person, og hvordan min krop og hjerne fungerer. Hvis du ikke ved, hvad det er, du fejler, så kan du heller ikke arbejde med forandringen«

Ung, om at være i stofbehandling hos Novavi Stofrådgivningen

Unges trivsel og rusmidler

Flere undersøgelser har de seneste år vist, at danske unge i tiltagende grad ikke trives, og at denne mistrivsel i nogle tilfælde kan føre til et problematisk forbrug af rusmidler. Særligt ses en stigning i brugen af kokain.

I Stofrådgivningen hjælper vi unge, der har udviklet et problematisk forbrug af rusmidler. I behandlingen fokuserer vi altid på at afdække de bagvedliggende grunde til misbruget samt den enkelte unges ressourcer. Vi møder de unge nysgerrigt og fordomsfrit, og vi styrker de unges tro på egen formåen.

I personalegruppen har vi to kommende børne- og ungepsykiatere. Det betyder, at vi i stor udstrækning – og uden ventetid – kan tilbyde tværfaglig individuelt tilrettelagt behandling kombineret med psykiatrisk behandling og udredning.

Alle Stofrådgivningens behandlere har desuden mulighed for at sparre med psykiaterne, så vi sikrer, at de unges psykiske udfordringer tænkes ind i den pædagogiske og terapeutiske del af behandlingen.

Takster 2023

Som mange andre mærker Fonden Novavi, at prisudviklingen er stigende. Det har vi måttet tage højde for ved fastsættelsen af Stofrådgivningens takster for 2023, idet taksterne er fremskrevet med 5 procent.

Konkret oplever vi større prisstigninger end normalt på områder som husleje og varme, ligesom lønfremskrivningen også er større end normalt.

Prisen i 2023 for de konkrete ydelser i Stofrådgivningen fremgår af Stofrådgivningens takstkatalog – det kan du finde her.

Behandling af hashmisbrug - gratis og anonymt

»Det fungerer bare fint for mig
at gå herinde. Det rart at have
én at snakke med og få hjælp til
at tænke anderledes«

– Katja

Når en ung kommer i behandling for et misbrug, så er det ofte livsforandrende


Da Katja på 17 år indskrives i Stofrådgivningen, har hun røget hash siden hun var 13 år. Ved indskrivning oplyser Katja, at hun ryger tre til fem joints dagligt. Hun beskriver, at hashen gør, at hun ”får det bedre indeni”, og at hashen “slukker helt for de svære følelser”.

Hun drikker desuden alkohol to til tre gange ugentligt. Hun fortæller, at hun ikke kan styre, hvor meget hun drikker, og at hun ofte får blackouts grundet et stort alkoholindtag.

Katja har haft en turbulent opvækst, da hendes forældre har haft et meget konfliktfyldt og ind imellem voldeligt forhold. Katja beskriver, at hun ofte følte sig meget utryg derhjemme og hele tiden var opmærksom på, hvordan hendes forældre havde det indbyrdes. Katjas forældre blev skilt, da hun var omkring 11 år, og i den forbindelse begyndte hun at have alvorlige problemer med at spise.

”Jeg havde måske halvt om halvt forestillet mig sådan noget med urinprøver og kontrol. Det fandt jeg hurtigt ud af, at det ikke var. Det var sådan noget med juice og kakao i køleskabet, og så snakker vi bare om det jeg vil snakke om. Meget dejligt.”

Katja

Katja fortæller, at hun igen begyndte at spise normalt, da hun begyndte at ryge hash. Katja oplever, at hun ofte bliver meget vred, og at hun kan have et voldsomt temperament, ”når det hele bliver for meget”.

Hun bliver tilbudt misbrugsbehandling ved psykolog i Stofrådgivningen, hvor misbrugsbehandlingen og den psykologiske behandling kombineres. Der arbejdes i forløbet med at få afdækket hashens funktion, og de bagvedliggende grunde for misbruget. Sideløbende hermed arbejdes der med de oplevelser Katja har fra sin opvækst, for at hjælpe Katja til at få en større selvforståelse.

Katja har i dag været indskrevet i Stofrådgivningen i cirka fire måneder. Hun har ikke røget hash i 36 dage og har i de sidste tre uger kun drukket alkohol to gange i moderate mængder.

”Jeg kan ikke helt forklare, hvorfor det er godt. Men det er det bare.”

Katja

Katja giver udtryk for, at det er første gang, at hun føler sig forstået og hjulpet, og at det har haft stor betydning for hende, at behandlingen er tilrettelagt ud fra hendes behov og dagligdag. Hun har fortsat behov for sin behandling i Stofrådgivningen, så hun kan støttes i sin nuværende udvikling, men hun er rigtig godt på vej!

Få mere viden om Novavi Stofrådgivningen