Nyt projekt vil afhjælpe alkoholtrang med Virtual Reality-film - Novavi
Nyt projekt vil afhjælpe alkoholtrang med Virtual Reality-film
Nyt projekt vil afhjælpe alkoholtrang med Virtual Reality-film

Nyt projekt vil afhjælpe alkoholtrang med Virtual Reality-film

​​Kan virtuelle oplevelser fra et værtshus, en fest eller en restaurant, hvor der normalt indtages alkohol, være med til at dæmpe drikketrangen hos mennesker diagnosticeret med alkoholafhængighed? Det vil læge Daniel Thaysen Petersen undersøge i et nyt forsøg.

CRAVR’ er Daniels Thaysen Petersens ph.d.-projekt belejligt døbt. Her skal i alt 102 patienter, som er diagnosticeret med alkoholafhængighed, enten modtage standardbehandling baseret på kognitiv adfærdsterapi og motiverende interview, eller standardbehandling suppleret med virtual reality eksponeringsterapi (VRET).

Behandlingen med virtual reality går i al sin enkelthed ud på, at patienterne gennem forskellige VR-oplevelser skal eksponeres for situationer, der forbindes med alkoholindtag. Det kan for eksempel være tre-fire minutters VR-oplevelser fra en fest, et værtshus eller hjemme i dagligstuen.

– Tanken med VR-oplevelserne er at udløse drikketrang hos patienterne, mens de sidder i den kontrollerede kliniske ramme. Her kan terapeuten hjælpe patienten med at træne strategier til at håndtere den drikketrang, der opstår, når vedkommende befinder sig på værtshus, restaurant, fest, supermarked eller hjemme. Hypotesen er, at patienterne herefter vil opleve mindre drikketrang i den virkelige verden og have flere strategier til at håndtere drikketrangen, hvilket vi håber kan nedsætte risikoen for tilbagefald, fortæller Daniel Thaysen Petersen.


Daniel Thaysen Petersen med VR-brille på den ene side af ansigtet. Foto: Ed Gumuchian

30 forskellige film

Pilotprojektet går i gang i maj, hvor de første patienter begynder behandlingen med VR-oplevelserne, mens det større kliniske projekt forventes opstartet i juni.

– Vi håber, at projektet kan give mere viden omkring anvendeligheden og effekten af at implementere virtuelle oplevelser i alkoholbehandling. Under normale omstændigheder er det logistisk vanskeligt for behandleren at tage med patienten til fest eller på værtshus, hvilket også er forbundet med både etiske og fortrolighedsmæssige problematikker. VR kan bringe festen og værtshuset ind i terapilokalet, hvor virkelighedstro tanker, følelser og kropslige reaktioner kan udløses hos patienten. Dette giver en unik mulighed for terapeuten til at arbejde kognitivt med patienten, mens vedkommende er i tilstand, der er sammenlignelig med oplevelser fra den virkelige verden, siger Daniel Thaysen Petersen. 

I alt har Daniel Thaysen Petersen fået produceret 30 forskellige film med scener fra værtshuse, restauranter, fester, supermarkeder og hjemme. VR-miljøerne er udviklet i samarbejde med firmaet Timestory VR og forskere fra Aalborg Universitet, mens selve behandlingssessionerne udføres af terapeutisk uddannede sygeplejersker fra Alkoholambulatorierne Novavi i Køge og Frederikssund.

VR giver nye muligheder

Terapeuterne, der skal stå for behandlingen, har inden den kliniske undersøgelse gennemført en uddannelse, som er lavet i samarbejde med specialist i psykoterapi og supervision, specialpsykolog Irene Oestrich fra Center for Kognitiv Terapi.

– Tidligere undersøgelser har vist, at eksponeringsterapi udenfor VR har en begrænset effekt på alkoholindtag og drikketrang. I disse undersøgelser har man ladet patienterne kikke, dufte og i nogle tilfælde smage på deres foretrukne alkohol under terapisessionen. VR giver derfor nogle helt nye muligheder, men forskningen på området er fortsat begrænset. Udover at VR-oplevelser kan udløse og reducere drikketrang på kort sig, ved vi endnu ikke, hvorvidt oplevelser i VR kan nedsætte forbruget af alkohol og drikketrang på længere sigt, fortæller Daniel Thaysen Petersen.

Professor og overlæge, Anders Fink-Jensen, er hovedvejleder på ph.d.-projektet, mens professor Merete Nordentoft fra PCK og overlæge, klinisk lektor Signe W. Düring fra Psykiatrisk Center Sct. Hans begge er medvejledere. Medicinstuderende Sigurd Krogh Hammerum er ansat på projektet som skolarstipendiat.

Projektet er støttet økonomisk af TrygFonden og Fonden Novavi og hele undersøgelsen forventes afsluttet ved udgangen af 2022.